Zaznacz stronę

Sprawozdawczość podatkowa

Oferujemy usługi sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych, jak również wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi. Zapewniamy systematyczne kalkulowanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzenie dla organów skarbowych wymaganych informacji i zeznań podatkowych zgodnie z wymaganiami sprawozdawczości podatkowej.

W ramach sprawozdawczości podatkowej oferujemy:

  • rejestrację podmiotu jako podatnika;
  • bieżącą aktualizację zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP,VAT-R);
  • kontrolę dostarczanych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa;
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji zaliczek oraz rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych;
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE;
  • kalkulację innych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych, m.in. podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku u źródła, podatku od nieruchomości;
  • kontakt z organami podatkowymi, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.

Napisz do nas

Kontakt

Telefon

539 989 777

E-mail

biuro@creameracc.com

Adres

Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa