Zaznacz stronę

Usługi księgowe

Oferujemy outsourcing księgowości dla firm średniej wielkości oraz klientów indywidualnych. Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie zespołu przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Nasze działania opieramy na spersonalizowanej i bliskiej współpracy z klientami, co umożliwia dogłębne zrozumienie ich potrzeb biznesowych i dostosowanie odpowiednich narzędzi. Stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z różnych rozwiązań technologicznych.

W ramach usług księgowych oferujemy:

 • opracowanie lub aktualizację planu kont i polityki/zasad rachunkowości w oparciu o profil działalności i potrzeb klienta, we współpracy z klientem;
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie księgowym własnym lub klienta. W razie potrzeby także rekonstrukcja ksiąg rachunkowych;
 • pracujemy między innymi w programach: Rewizor GT, SAP, SAP Business One, Axapta, Hansa. Bierzemy udział we wdrożeniu systemów księgowych u klienta;
 • wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych;
 • bieżące doradztwo księgowe;
 • okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSSF;
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez klienta, w tym również konwersja zasad rachunkowości stosowanych przez klienta na polskie zasady rachunkowości;
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • przygotowanie raportowania dla organów państwowych (GUS, NBP);
 • przygotowanie raportowania finansowego np. na potrzeby sprawozdawczości zarządczej oraz dla celów konsolidacji;
 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości projektów finansowanych w ramach dotacji.

Napisz do nas

Kontakt

Telefon

539 989 777

E-mail

biuro@creameracc.com

Adres

Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa